Metody komunikace k lepšímu porozumění

Abychom si navzájem správně porozuměli nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě, je potřeba osvojit si základy efektivní komunikace, která nám později může usnadnit nejednu složitou situaci doma i na pracovišti. Nejde jen o jasnou a srozumitelnou výměnu informací, ale i o zdvořilost a slušnost, respekt k druhému, vyjádření zájmu, umění sdělit svůj názor …

Abychom si navzájem správně porozuměli nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě, je potřeba osvojit si základy efektivní komunikace, která nám později může usnadnit nejednu složitou situaci doma i na pracovišti. Nejde jen o jasnou a srozumitelnou výměnu informací, ale i o zdvořilost a slušnost, respekt k druhému, vyjádření zájmu, umění sdělit svůj názor přiměřeně a kritiku konstruktivně. Měli bychom umět podat dostatečnou zpětnou vazbu i naslouchat požadavkům a verbálním i neverbálním projevům protějšků.

I malá změna může mít velký dopad

I pokud ve svém chování a ve způsobu, jakým s druhými hovoříte, změníte určitou maličkost, dosah této změny může být obrovský. Ve virtuálním kurzu, který zabere pouhých 30 min Vašeho času, získáte základní informace o tom, jak má správná interakce mezi lidmi vypadat, teoretické základy uplatníme na praktických příkladem a objasníme v modelových situacích. Kurzem Vás provede zkušený lektor, může Vás nejen poučit, ale i inspirovat k tomu, jak zlepšit své vystupování i způsoby, jakými se dorozumíváte v soukromí i na pracovišti.